E-Lunchbar

Kategoria:

UI & Icon Design

Opis projektu:

Dedykowany zestaw ikon dla aplikacji
E-Lunchbar. 

\r\n

Projekt skłąda się z następujących prac:

\r\n

> Interfejs użytkownika
> Ikony
> Przyciski
> Kontrolki

\r\n

Przy projektowaniu interfejsu użytkownika, jak i jego elementów (ikon, przycisków i innych kontrolek) kierowałam się głównie czytelnością elementów.

\r\n

Elementy graficzne aplikacji E-Lunchbar zostały zaprojektowane pod kątem klienta i potrzeb firmy jakim jest branża gastronomiczna. Głównym aspektem branym pod uwagę w fazie projektowania, była intuicyjność użytkowania ikon przez użytkonwików w różnych przedziałach wiekowych. Przejrzystość ikon wraz z ich odpowiednim rozmieszczeniem jak również skojarzenia nimi wywołane mają na celu umożliwić użytkownikowi szybką i sprawną pracę w programie.

\r\n

Termin: Marzec 2012

E-Lunchbar
E-Lunchbar
E-Lunchbar
E-Lunchbar