Sejm

Kategoria:

Logo

Opis projektu:

Projekt logo dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.   

\r\n

Celem Konkursu było zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo) Sejmu, nawiązującego do charakteru jednostki, spełniającego jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną. 

\r\n

Projekt logotypu przygotowany zgodnie z wymaganiami organizatora konkursu.

\r\n

Konkurs nie został rozstrygnięty, organizator nie wybrał zwyciężcy. 

\r\n

Termin: Marzec 2010

Sejm
Sejm