Plakat Get, a kto to?

Kategoria:

Plakat

Opis projektu:

Projekt plakatu Get, a kto to? nawiązuje do osoby i twórczośći Eugeniusza Geta-Stankiewicza.

Podstawowym zadaniem plakatu jest informować i zachęcać. Nie wystarczy sam \"obrazek\" - potrzebny jest wyraźny przekaz. W prezentowanym plakacie starałam się połączyć te dwie cechy.

Charakterystyczne okulary, które nosił Eugeniusz Get-Stankiewicz oraz ciekawość widza do podjęcia dalszej próby poznania twórczości artysty, poprzez sam napis z dużym znakiem zapytania. Gra z widzem odgrywa tutaj ogromną rolę, ponieważ obraz który stanowi centralną część całości jest w domyśle nieskończony. Dzięki wykorzystaniu takiego zagrania z widzem, plakat buduje pewną dynamikę i schematyczność ukazując całość w minimalistyczny sposób.

Projekt plakatu przygotowany zgodnie z wymaganiami organizatora konkursu.

Wystawa plakatu odbyła się na słupach w październiku 2012 za domkiem Geta (Domek Miedziorytnika, czyli zabytkowa Kamieniczka Jaś) we Wrocławiu.

Wymiary: 70,7x100 cm (B1)
Termin: Czerwiec 2012

Plakat Get, a kto to?
Plakat Get, a kto to?
Plakat Get, a kto to?